Saturday, November 24, 2012

Revolution: Kathakali Music


പാട്ടില്‍ നിന്നും സംഗീതത്തിലേക്ക് ഒരു പരിവര്‍ത്തനയാത്ര 

Please Click on the image/Brochure  for better readingകഥകളി സംഗീതത്തിന്റെ ഒരു പരിവര്‍ത്തന ഘട്ടമായിരുന്നു മുണ്ടായ വെങ്കിടകൃഷ്ണ ഭാഗവതരുടെ കാലം. കഥകളിപ്പദം പാടുക എന്ന  പഴയ രീതിയില്‍ നിന്നും കഥകളി സംഗീതം എന്ന സമ്യക് ആയ ഗീത/ആലാപന രീതിയിലേക്കുള്ള  മാറ്റം ആ കാലത്തായിരുന്നു എന്നാണ് അറിയാന്‍ കഴിഞ്ഞ്ട്ടുള്ളത്. ഒരു പക്ഷെ ആ മാറ്റം കണ്ടു പലരും നെറ്റി ചുളി ച്ചിട്ടുണ്ടാകാം.  പാട്ടില്‍ നിന്നും സംഗീതത്തിലെക്കുള്ള ആ മാറ്റം കഥകളി സംഗീതത്തെ തളര്‍ത്തിയോ വളര്‍ത്തിയോ എന്നുള്ളത് പലരും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമായിരിക്കാം.
 ഏതായാലും ഈ മാറ്റത്തിന് മുന്‍പുള്ള കാലത്ത് എങ്ങനെയായിരുന്നു  പദങ്ങള്‍ പാടിയിരുന്നത് എന്നറിയുവാന്‍ അവയുടെ ശബ്ദലേഖനങ്ങള്‍ അല്ലെങ്കില്‍ സ്വരപ്പെടുത്തിയ പദങ്ങള്‍ തുടങ്ങി ഒരു തെളിവും അവശേഷിച്ചിട്ടില്ല. ഇന്നും അത്തരം പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടക്കുന്നില്ല എന്നാണ് അറിവ്. 
 ഇന്ന്  "സംഗീതം" എന്ന് വിളിക്കുമ്പോഴും മഹത്തായ ഈ സംഗീത ശാഖയെ ശാസ്ത്രീയ മായ ഒരു പദ്ധതിയായി അംഗീകരിക്കാനും പ്രമുഖ വേദികളില്‍ അവതരിപ്പിക്കാനും  സനാതന (ക്ലാസിക്കല്‍)സംഗീതലോകം വിമുഖത കാട്ടുന്നു എന്നതാണ്  സത്യം. ശൃംഗാര ഗാനങ്ങളായ "തുമ്രി " ,  നാടോടി സംഗീതത്തില്‍ നിന്ന് വന്ന "ടപ്പ" തുടങ്ങിയ സംഗീത രൂപങ്ങള്‍ ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതത്തിന്റെ മുഖ്യ വേദികളില്‍ തന്നെ ഇടം പിടിക്കുമ്പോള്‍ തൌര്യത്രികം എന്ന അത്യുന്നതമായ കലാസങ്കല്പത്തിന്റെ നെറുകയില്‍ സ്ഥാനമുള്ള കഥകളി സംഗീതത്തിലെ പടങ്ങളുടെ ആലാപനത്തെ എന്ത് കൊണ്ട് കര്‍ണാടക-ഹിന്ദുസ്ഥാനി കച്ചേരികള്‍ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് പോലുള്ള  മുഖ്യ വേദികള്‍  തിരസ്കരിക്കുന്നു? അത്യാവശ്യം ചില വേദികളില്‍  സമന്വയം പോലുള്ള മിശ്രണ രീതികള്‍ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും മുഖ്യമായി കഥകളി സംഗീതം അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുകയോ കച്ചേരികളില്‍ പദങ്ങള്‍  ഉള്‍പ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യപ്പെടാത്തത് എന്ത് കൊണ്ടാണ്? 


എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വിവേചനം എന്ന് അന്വേഷിക്കുമ്പോള്‍ ചില സത്യങ്ങള്‍ നമ്മളും അംഗീകരിക്കേണ്ടി വരും . മറ്റു സനാതന (ശാസ്ത്രീയ)സംഗീത പദ്ധതികള്‍ക്ക് ഉള്ളതും  കഥകളി സംഗീതത്തിന് ഇല്ലാത്തതുമായ ചില പ്രധാന കാര്യങ്ങള്‍  പറയാം.

ശാസ്ത്രീയസംഗീതം    1. ചരിത്രത്തെ യഥാകാലം രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്                                                       
    കഥകളിസംഗീതം  1. ചരിത്രത്തെ കുറിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തലുകള്‍ നന്നേ കുറവ് 
ശാസ്ത്രീയസംഗീതം    2. സംഗീതരചനകള്‍ സ്വരപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്                                                                             
    കഥകളിസംഗീതം  2. സ്വരപ്പെടുത്തല്‍ ഇല്ല 
ശാസ്ത്രീയസംഗീതം    3. രാഗലക്ഷണങ്ങള്‍ ഒരളവോളം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്,ലഭ്യമാണ്                                                           
    കഥകളിസംഗീതം  3. അപൂര്‍വ രാഗങ്ങളുടെ പോലും ലക്ഷണങ്ങള്‍ ലഭ്യമല്ല 
ശാസ്ത്രീയസംഗീതം     4. ശബ്ദ ലേഖനങ്ങള്‍  ശേഖരിക്കാനും ക്രോഡീകരിക്കാനുമുള്ള   ശ്രമങ്ങള്‍  നടക്കുന്നു                                
     കഥകളിസംഗീതം   4.  ശബ്ദ ലേഖനങ്ങള്‍  ശേഖരിക്കാനും ക്രോഡീകരിക്കാനുമുള്ള  ശ്രമങ്ങള്‍  നടക്കുന്നില്ല 
(കഥകളി സംഗീതം എന്ന മഹാ ശാഖയെ ഇകഴ്ത്തി കാട്ടാനോ ഈ ശാഖയിലെ മഹാ ഗായകരെ,അനുകര്‍ത്താക്കളെ  കുറ്റപ്പെടുത്താനോ അവമതിക്കാനോ അല്ല ഈ ലേഖനം മറിച്ച് ഈ ശാഖയേയും ഈ മഹാ ഗായകരുടെ സേവനങ്ങളെയും ഈ ലോകത്തിനു മുന്‍പില്‍ അതീവ ഗൌരവമായി അവതരിപ്പിക്കാനാണ് ഈ ശ്രമം എന്നു ദയവായി തിരിച്ചറിയുക )
നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തോളം പഴക്കമില്ലെങ്കിലും പാശ്ചാത്യ നാടുകളിലെ വിദ്യകള്‍ ലോകമെമ്പാടും അംഗീ കരിക്കപ്പെടുന്നതിനും അനുകരിക്കപ്പെടുന്നതിനും കാരണം ഒരു പക്ഷെ അവര്‍ അവരുടെ കണ്ടുപിടിത്തങ്ങളെ തെളിവുകള്‍ സഹിതം ലേഖനം (documentation ) ചെയ്തു സൂക്ഷിക്കുകയും പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതു കൊണ്ടാണ്. ആയുര്‍വേദം അടക്കമുള്ള ഭാരതീയമായ  പല ശാസ്ത്രങ്ങള്‍ക്കും ലോകത്തില്‍ പലയിടത്തും വേണ്ടത്ര അംഗീകാരം കിട്ടാത്തത് അവയ്ക്ക് ശരിയായ രീതിയിലുള്ള ലേഖനസംപ്രദായം(documentation system )ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണെന്ന് പറയുന്നതു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇല്ലാത്തതു  പോലും ഉണ്ടെന്നു കാണിച്ചു ഊതിപ്പെരു പ്പിച്ച്  ലോക ശ്രദ്ധ നേടുന്ന ഈ കാലത്ത് ഉള്ളത് കാണിക്കാന്‍ പോലും നമ്മള്‍ മടിയും അലസതയും കാണിക്കുന്നു എന്നത് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന  കുറവുകള്‍ക്ക് നാം മറ്റാരെയും കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇത്രയും നാള്‍ നമുക്ക് കഴിയാതിരുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. പഴയ  തലമുറയിലെ കുറെ ഗായകര്‍ നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ ഇപ്പോഴും പാടുന്നു ,പുതിയ തലമുറയില്‍ ലക്ഷണമൊത്ത നിരവധി ഗായകര്‍ വന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോഴും വൈകിയിട്ടില്ല .  ഉത്തിഷ്ഠത ! ജാഗ്രത! ഇങ്ങനെയൊരു പദ്ധതിയുമായി സംഗീതഗുരുകുലം ഫൌണ്ടേഷന്‍  മുന്നോട്ട് വരുന്നു. സുമനസ്സുകളുടെയും സംഘടനകളുടെയും സഹായവും സഹകരണവും ഉണ്ടെങ്കില്‍  ഈ പദ്ധതി ഒരു വന്‍ വിജയമാവും എന്നതില്‍ സംശയമില്ല. അപൂര്‍വമായ ശബ്ദ ലേഖനങ്ങള്‍, രചനകള്‍(ആട്ടക്കഥകള്‍ തുടങ്ങിയവ), അഭിമുഖങ്ങള്‍, അന്വേഷണങ്ങള്‍ എന്നിവയിലൂടെ കഥകളി സംഗീതത്തെ ലക്ഷണയുക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തുവാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടത്തുവാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വരും തലമുരയ്ക്കയുള്ള ഈ ആധികാരിക ലക്ഷണ ശേഖരം ഒരു നിധി ശേഖരം തന്നെയായിരിക്കുമെന്നുല്ലതു സംശയമില്ല.  
Please send your observations  to  

 : Ajit Namboothiri   
        Chairman, 
         Sangeethagurukulam Foundation,
TC No.54/598(5), Devi nagar,Sriragam Road(Pappanamkod)
Nemam P O., Thiruvananthapuram-695020,Keralam.
         Mobile :  +91 9447374646
Email: sangeethagurukulam@gmail.com 

Sunday, March 11, 2012

പൂമണം പരന്ന സന്ധ്യ
പൂമണം പരന്ന സന്ധ്യ
ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതത്തിലെ മാസ്മരികമായ രാഗങ്ങളുടെ സുഗന്ധത്താല്‍ പരിപൂരിതമായ ഒരു സന്ധ്യയായിരുന്നു ഇന്നലെ നടന്ന ആറാമത് നാദവിദ്യാലയം സംഗീതസത്സംഗം . പുരാതനമായ തഞ്ചാവൂര്‍ അമ്മവീടിന്റെ അകത്തളത്തില്‍ അഭ്രദിത ബാനര്‍ജി യുടെ ഹൃദയത്തില്‍ നിന്നും ഒഴുകിയെത്തിയ ഹിന്ദുസ്ഥാനി ഭജനുകള്‍ സംഗീത ആസ്വാദകരുടെ ആത്മാവിനെ തൊട്ടുണര്‍ത്തുന്ന അനുഭവമായി. യമന്‍, പഹാഡി, ഗുര്‍ജരി തോഡി, ഭൂപളി തുടങ്ങിയ രാഗങ്ങളുടെ സുഖകരമായ ആലാപനം കൊണ്ട് ബംഗാളി ഗായിക ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം കവര്‍ന്നു. ഒന്നര മണിക്കൂര്‍ നീണ്ട ആലാപനത്തിന് ശേഷം ചെറിയൊരു കോഫീ ബ്രേക്ക്‌ ,തുടര്‍ന്ന് രബീന്ദ്രസംഗീത് എന്ന വിഷയത്തെ ആധാരമാക്കി നടത്തിയ അനുസന്ധാനം വളരെ പ്രയോജനപ്രദമായ ഒന്നായിരുന്നു. രബീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോര്‍ വിഭാവനം ചെയ്ത സംഗീത രീതിയില്‍ ഭാരതീയ ക്ലാസിക്കല്‍ സംഗീതവും നാടോടി സംഗീതവും മനോഹരമായി ഇഴ ചേരുന്നു എന്ന് അവര്‍ പാടിയും പറഞ്ഞും മനസ്സിലാക്കിത്തന്നു. ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതത്തിലെ "ടപ്പ "എന്ന സംഗീതരൂപവുമായി രബീന്ദ്ര സംഗീതത്തിനുള്ള അടുപ്പവും അവര്‍ വിവരിച്ചു. വിസ്മയകരമായ ഒട്ടേറെ രബീന്ദ്ര ഗാനങ്ങള്‍ അവര്‍ പാടിത്തന്നു . ബംഗാളിലെ ഏതോ ഗ്രാമത്തിലൂടെ നടന്നു പോകുന്ന ഒരു പ്രതീതിയായിരുന്നു അവരുടെ പാട്ട് കേള്‍ക്കെ . ജന്മം കൊണ്ട് ബംഗാളി യാണെങ്കിലും തിരുവനന്തപുരത്തു മലയാളിയെപ്പോലെ മലയാളം പറഞ്ഞു ജീവിക്കുന്ന അഭ്രദിത ബാനര്‍ജിക്ക് നഗരത്തില്‍ നല്ല ശിഷ്യസംപത്തുണ്ട്. ഗായികയ്ക്കും തബലയില്‍ താളം പകര്‍ന്ന ഹരിലാലിനും നാദ വിദ്യാലയത്തിന്റെ എളിയ ഉപഹാരം എന്ന ഫ്രാന്‍‌സില്‍ നിന്ന് വന്ന വോള്‍ഗ(ഭാരതീയ സംഗീതാസ്വാദക) സമര്‍പ്പിച്ചു. വോള്‍ഗ യുടെ കൂടെ വന്ന മറ്റു വിദേശികളും ഭജന്‍ സന്ധ്യ പകര്‍ന്ന അനുഭൂതികള്‍ ഹൃദയത്തിലേറ്റിക്കൊണ്ടാണ് നഗരം വിട്ടത്.
നാദവിദ്യാലയത്തിന്റെ അടുത്ത സംഗീതസത്സംഗം മെയ്‌ മാസത്തില്‍ നടക്കും. വിഷു പ്രമാണിച്ചു ഏപ്രില്‍ മാസത്തില്‍ സംഗീതസത്സംഗം റദ്ദു ചെയ്തതായി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
Monday, February 20, 2012

SangeethaSAHAYATRA


Nadavidyalayam announced a musical journey to Tanjavoor. Here giving the details of the trip planned. Interested can contact as soon as possible to get details and register their names.

1. Date: Starting on April 28th from Thiruvananthapuram and planned to return on 2nd May of 2012.

2. Travel: By train from Thiruvananthapuram to Madurai and down also. From Madurai we can arrange Tempo Traveller and Innova etc for further journey.

3. Starting point : THIRUVANATHAPURAM and time will be informed later. ( planned to travel in Train so it can be night by 8pm.)

4. Two days accommodation only we have to arrange.Food and accommodation charges can be paid individually. We are ready to arrange good accommodation and food. And trying to get double rooms for Rs.1000 appx. Food charges per day may be Rs.150 per head. The amount for Travel and registration fee will not be refunded against cancellation but the room booking fee will be refunded.

5. A registration fee of Rs.100 and Travel charge of Rs1500 and Room booking fee Rs.200 (all amount per head)will be collected. So the total amount per head RS.1800 can be credited in bank(Bank details can be provide on request).

6. Please feel free to contact for more details. Mobile: Ajit Namboothiri 9447374646

7. Last date for enquiries: 29th February2012.

Monday, January 30, 2012

Carnatic Icon Junior 2012 Result


Please see result of "Carnatic Icon Junior 2012" ,the Kacheri competition of NAADAvidyaaLAYAM held on January 26th

Thursday, January 19, 2012

MIZHAVU TAYAMBAKA 4 Parts in Youtube

please visit the links to watch video of MIZHAVU TAYAMBAKA peformed in NAADAVidyaaLAYAM SangeethaSatsangam on 2011 December 10

http://www.youtube.com/watch?v=fqISfN4HhpM&list=UUc5uR3dHubJyyBSjL4F4T9g&index=4&feature=plcp

http://www.youtube.com/watch?v=42x9Z1pVZ-E&list=UUc5uR3dHubJyyBSjL4F4T9g&index=3&feature=plcp

http://www.youtube.com/watch?v=ypFbjbaQyWo&list=UUc5uR3dHubJyyBSjL4F4T9g&index=2&feature=plcp

http://www.youtube.com/watch?v=9sr9o3DPKUc&list=UUc5uR3dHubJyyBSjL4F4T9g&index=1&feature=plcp

Monday, January 16, 2012

NAADAvidyaaLAYAM 2012 January SangeethaSatsangam MORE Photos

രാഗസാന്ദ്രമായ ഒരു സന്ധ്യ
നാദവിദ്യാലയം സംഘടിപ്പിച്ച മാസത്തെ സംഗീതസത്സംഗം കര്‍ണാടകസംഗീതത്തില്‍ പ്രചാരത്തിലുള്ള ഹിന്ദുസ്ഥാനി രാഗങ്ങളുടെ സാന്ദ്രമായ സ്പര്‍ശം കൊണ്ട് സമ്പന്നമായി. വൈകുന്നേരം നാലരമണിയ്ക്ക് സ്വരസാധനയോടെയയിരുന്നു സംഗീതസത്സംഗം ആരംഭിച്ചതു. പ്രശസ്ത വൈണികനായ ശ്രീ അനന്തപദ്മനാഭന്‍ ആണ് ഹിന്ദുസ്ഥാനി രാഗങ്ങളുടെ മാസ്മരിക പ്രപഞ്ചം ഒരുക്കിയത് . ബീഹാക് , വൃന്ദാവന സാരംഗ , ബാഗേശ്രീ ,ശ്യാം കല്യാണ്‍ , തുടങ്ങിയ മനോഹര രാഗങ്ങളുടെ ഒരു പ്രവാഹമായിരുന്നു ഒന്നര മണിക്കൂര്‍ നീണ്ട കച്ചേരി. രാഗവും താനവും സ്വരവിന്യാസങ്ങളും ചേര്‍ന്നു മറക്കാനാവാത്ത മുഹൂര്‍ത്തങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോയ ഒരു സന്ധ്യ! തുടര്‍ന്ന് ഹംസാനന്ദി ,മാണ്ട്, സിന്ധുഭൈരവി , ദര്‍‌‍ബാരി തുടങ്ങിയ രാഗങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ചര്‍ച്ചയും വിവരണവും ശ്രോതാക്കള്‍ക്ക് ആനന്ദവും അറിവും പകര്‍ന്നു. മലയാള ചലച്ചിത്രങ്ങളില്‍ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ട ഹിന്ദുസ്ഥാനി രാഗങ്ങള്‍ കൂടി ഉള്‍പ്പെടുത്തിയ ചര്‍ച്ചയില്‍ ആസ്വാദകരും പങ്കു ചേര്‍ന്നു. എല്ലാ വിഭാഗത്തിലുള്ള ആസ്വാദകര്‍ക്കും മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയില്‍ ലളിതമായ വിവരണങ്ങളും വീണയില്‍ ഉതിര്‍ന്ന രാഗമഴയും സംഗീതസത്സംഗത്തെ അവിസ്മരണീയമാക്കി. അനന്തപദ്മനഭാന്റെ മകനും വൈണികനുമായ ആനന്ദ് കൌശിക് കൂടെ വീണ വായിച്ചു . മൃദംഗത്തില്‍ മാവേലിക്കര രാജീവും ഘടത്തില്‍ ആദിച്ചനല്ലൂര്‍ അനില്‍കുമാറും പക്കമേളം പകര്‍ന്നു.

എല്ലാ മാസത്തെയും രണ്ടാം ശനിയാഴ്ചകളില്‍ തിരുവനന്തപുരത്തെ പടിഞ്ഞാറെ കോട്ടയ്ക്കടുത്തുള്ള, സ്വാതിതിരുനാള്‍ മഹാരാജാവ് പണി കഴിപ്പിച്ച അമ്മവീടിന്റെ സംഗീതമയമായ നാലുകെട്ടിലാണ് സംഗീതസത്സംഗം നടക്കുന്നത്.
വിശദവിവരങ്ങള്‍ക്ക്
9447374646 എന്നാ നമ്പറിലേക്കു എസ് എം എസ് അയച്ചു പേര് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യുക .
Some snaps from unforgetable moments with Sri.Ananthapadmanabhan on 14th January 2012. The theme of the day was Hindustani Ragas in Carnatic music.His son Sri.Anand koushik accompanied him on another Veena and proved the range beyond.
Accompanied on Mridangam by Sri. Mavelikkkara Rajeev and Ghatam by Sri.Adichanalloor Anilkumar.

The ambience of Tanjavur Ammaveedu located at West Fort,Thiruvananthapuram was another great success and we thank Mr.Raghu of Mithranikethan for allotting such a beautiful location for us.

Photo credits to Anilkumar ,Sasikumar and Subhash Kumarapuram

Tuesday, January 10, 2012

A song in age of three !!Tirujnana Sambandhar composed his first song in age three !!

listen to the song thodudaiya sevian ..

http://www.youtube.com/watch?v=-OT2RCgAvVA&feature=related


Sambandar is one of the 63 Nayanmar, 'heroes', who were active between the 7th and 13th centuries in south India. They left an extensive body of poetic work in Tamil which made a major contribution to the popularisation of Hinduism.

According to the legend, the saint Sambandar lived in the 8th century in the small town of Sirkali, in the very south of India. It is told that he already met Shiva in his childhood. Sambandar is said to have received the gift of seeing Shiva with his own eyes and composing hymns in his honour. With Shiva's help, he also performed many miracles.

Sambandar's hymns are testimony to profound piety. He venerated Shiva and his female companions with limitless devotion. Sambandar lost himself to Shiva, for Shiva had stolen his heart. At one moment Sambandar could be shaken with fear, at the next in deep ecstasy. He trembled and cried, danced and sang. Such intensely emotional religious devotion is what gives this poet his mystical quality.

Sambandar's hymns are sung to this day in all the Shaivite temples of south India. They were incorporated into the standard temple liturgy. Through his songs, Sambandar connects people and gods beyond the borders of time and place.Monday, January 9, 2012

A R Rahman or ABDUL RAHMAN

A R Rahman introduced as Abdul Rahman

please visit the link

A very rare interview

http://www.youtube.com/watch?v=1STKiZnB_Ps&feature=related

NAADAvidyaaLAYAM this month's programme


Let’s keep our Music alive

NAADAvidyaaLAYAM

SangeethaSatsangam,the musical get together

on all second Saturdays

Programme schedule of this month

On 14th January 2012@4.30pm to 8.30pm

Venue: Tanjavur Ammaveed(Mithranikethan City Centre),

Gate next to Arumana Hospital, West Fort,

Thiruvananthapuram

Sessions:

1 : Abhyasam- Practice (SwaraSadhakam)
2 : Anubhavam- Carnatic Music Concert
(Veena)

3.SahaBhojanam- Light refreshment
4 : Abhyasanam- Demonstration
5 : AnuSandhaanam - Follow-up discussion and interaction

Theme of the month:

Discovering the moods of Hindustani Ragas in Carnatic Music

Musician: Veena Maestro Sri. Ananthapadmanabhan

Mridangam : Sri.Mavelikkara Rajeev

Ghatam : Adichallur അനില്‍കുമാര്‍


Participation is free.

You are cordially invited. Sharp time schedule will be followed . So we request you to reach before time to avoid missing of celestial moods.

For Details contact : 9447374646